KURUMSAL   >   Kısa Bilgi
Kurumsal

Kısa Bilgi


Sandığımız 1943 yılında 4357 sayılı Kanun ile sağlık ve sosyal yardımla ilgili meselelerde öğretmenleri birbirlerine yardım edici duruma getirmek amacıyla kurulmuştur.

Sandığın kuruluşu ile birlikte 4357 sayılı yasanın 12. maddesiyle “öğretmenlerin mesken ihtiyaçlarını gidermek” amacıyla bir yapı sandığı da kurulmuştur. Bu yapı sandığı, 1958 yılında Türkiye Öğretmenler Bankasına devredilmiştir. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nın (İLKSAN) kurulmasına ilişkin 14. madde ise 1943 yılından bu yana hiçbir değişikliğe uğramadan yürürlükte kalmıştır.

Sandığın temel gelir kaynağını üyelerden Temsilciler Kurulunca tespit edilen miktarda her ay kesilen aidatlar oluşturmakta, bunun yanı sıra bağışlar ve Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar, sandık gelirlerinin nemalandırılmasından elde edilen karlar, sandığın amaçlarını gerçekleştirmeye elverişli prevantoryum ve kaplıca gibi tesisler satın alarak veya yaptırılarak bunların kiralanmasından veya işletilmesinden elde edilecek kazançlar da sandığın diğer gelir kaynakları olarak sayılmaktadır.

Sandığın işleyişini belirleyen Ana Statü yapma yetkisi, 1985‘te çıkarılan 3179 Sayılı Kanunla Milli Eğitim Bakanlığı‘na verilmiştir.

22 Mart 1995 tarih 22235 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sandık Ana Statüsü tümüyle yenilenmiş, halen bu Ana Statü yürürlükte bulunmaktadır.

Sandığın işleyişi; mevcut Ana Statü ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir.Yönetmeliklerimiz;


 • Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliği,
 • Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği,
 • İkraz Yönetmeliği,
 • Bütçe Muhasebe ve Alım Yönetmeliği,
 • Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliği,
 • Personel ve İdari İşler Yönetmeliği.


Üyeye yapılan yardımlar;


 • Evlenme Yardımı,
 • Emekli Yardımı,
 • Doğal Afet Yardımı,
 • Maluliyet Yardımı,
 • Ölüm Yardımı,
 • Şehit Yardımı.

Bu yardımların dışında Sandık bütçesinin elverdiği ölçüde üyeye ikraz verilmektedir.


Kurumumuzla ilgili tüm mevzuatlara ulaşmak için tıklayınız.